Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 17 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונה 10- הארוחה מוכנה

 

(השולחן ערוך, המפקד וויוי סועדים. אלישבע מגישה עוד משהו לשולחן, ושמואל ניצב מאחור)

המפקד: (לאלישבע ושמואל) אכפת לכם לחכות במטבח?

(שמואל ואלישבע יוצאים)

ויוי: חבל שאין יין.

המפקד: וודקה את לא שותה?

ויוי: אני אנסה.

(שותה, מתכווצת כולה. קול פתיחת דלת. פלוטניק גורר פנימה את גופת דר’ עיני. המפקד מביט בו)

פלוטניק: סליחה שאני מפריע. אני רק מכניס אותו למטבח.

המפקד: מי זה?

פלוטניק: אחד, הפריע לעבוד.

(יוצא עם הגופה)

ויוי:  הוא טיפוס, פלוטניק.

המפקד:  אנחנו מהצבא-  ככה.

(משלב את אצבעות ידיו. אלישבע ושמואל יוצאים מהמטבח)

אלישבע: (מזועזעת. למפקד) סליחה, קשה לי מאד עם הגופה.

המפקד: כנסו לחדר שם.

(אלישבע פונה לצאת)

שמואל: (למפקד) אנחנו נמשיך את המשחק, כן?

המפקד: למה לא. הלילה עוד ארוך.

(שמואל ואלישבע יוצאים)

המפקד: (אחריהם) רק תסגרו את הדלת.

(פלוטניק נכנס)

פלוטניק: אני הולך לראות מה עם השני.

המפקד: מה עם הבעל?

פלוטניק: אחד אחד, יש לי רק שתי ידיים.

(יוצא. קול סגירת דלת)

ויוי: מה עשיתם בצבא?

המפקד: מה עשינו בצבא? (שהייה קצרה) היינו חלוצים.

ויוי: חלוצים?

המפקד: חלוצים. בבקר מוקדם היינו קמים לחליבה, אחרי ארוחת הבקר נוסעים עם טרקטור לחרוש את השדות…

(שר) הו, השדות שבעמק.

בצהריים- לפרדס לקטוף תפוזים. בערב, במועדון, מדברים על ערכים, מתווכחים,  ושוב לרפת, חליבת לילה…

(שר) כנס כנס כנס בקר.

בלילה היינו מדליקים מדורה, שרים ריקודי עם.

(קם)

את יודעת מה אני הכי זוכר מהתקופה של הצבא. את הריח. הריח של האדמה אחרי הגשם, הריח של החיטה אחרי הקציר…

(קול פתיחת דלת. גבר 3 גורר פנימה את דר’ דלתותקין)

הפריחה בפרדסים… הריח  של הפרות, בכלל לקום בבקר…

גבר 3: (תוך כדי גרירה) איפה לשים אותו?

המפקד: במטבח במטבח.

(גבר 3 גורר את הגופה למטבח ויוצא איתה)

המפקד: (לויוי) לקום בבקר, לצאת מהחדר לאויר נקי, לעצים לדשא, זה ממלא אותך.

(גבר 3 נכנס)

המפקד: (לגבר 3) יש עוד?

גבר 3: רק עוד הבעל.

המפקד: נו?

גבר 3: כן כן.

(יוצא. קול סגירת דלת)

המפקד:  את רוצה עוד משהו?

ויוי: קפה אולי.

המפקד: איך קוראים לה שם. (קורא) הלו! היי את!

(שהייה)

הלו!

(אלישבע נכנסת, שמואל אחריה)

אפשר קפה לגברת.

אלישבע: אני לא יכולה להכנס למטבח.

המפקד: מה זה לא יכולה? מבקשים ממך קפה.

שמואל: אני אכין.

(הוא נכנס למטבח)

המפקד: (לאלישבע) לפנות מהשולחן את גם לא יכולה.

(אלישבע מפנה את השולחן)

ויוי: תודה לך.

(שהייה)

המפקד: אולי נכנס לנו לחדר השני, עד שיבוא הקפה.

(הם יוצאים. שמואל נכנס, אלישבע מתיישבת בוכה)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20