Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 15 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונה 8- שמואל מפסיד

 

(גבר 3 ושמואל יושבים ליד השולחן כמו בתמונה שלוש, פלוטניק עומד בשמאל קדמת במה וסופר את כספו, המפקד עומד בימין קדמת במה, מבטו מופנה מעלה. אלישבע מביטה בהם מאחור)

 

פלוטניק:  כמה הרווחת כבר?

המפקד: חמש עשרה אלף.

פלוטניק: (לגבר 3) אתה?

גבר 3: עשרת אלפים. אתה?

פלוטניק: שמונים אלף.

(השלושה  צוחקים)

שמואל: חכו חכו, הלילה עוד ארוך.

המפקד: חילקת?

שמואל: חילקתי.

(המפקד מתיישב)

אלישבע: (לשמואל) להכין לך משהו לשתות? (לפלוטניק) אפשר להכין לו משהו לשתות?

פלוטניק: המטבח שם.

אלישבע: (לשמואל) אני אכין לך תה.

המפקד: בשבילי קפה.

פלוטניק: גם לי קפה. (יושב)

גבר 3: אני רעב.

אלישבע: אני יכולה להכין משהו. (לפלוטניק)   יש לך ירקות או…?

פלוטניק: תסתכלי במקרר.

(אלישבע יוצאת)

גבר 3: שניים.

(שמואל מחלק)

פלוטניק: שניים.

(שמואל מחלק)

המפקד: אחד.

(שמואל מחלק)

שמואל: אני שלושה.

(מחלק לעצמו)

גבר 3: ׁ(שם) אלף.

פלוטניק: (שם) אלף שלך ועוד אלפיים.

המפקד: (שם) אלפיים שלך ועוד ארבעת אלפים.

(שהייה)

שמואל: שמתי.

גבר 3: (שם) ששת אלפים שלכם ועוד ששת אלפים.

פלוטניק: (שם) שמתי.

המפקד: (שם) ששת אלפים שלך ועוד ששת אלפים.

שמואל: (שם) שמתי.

גבר 3: (שם) שמתי.

פלוטניק: שמתי.

המפקד: פתח.

גבר 3: פול קינג.

שמואל: (תופס את ראשו וצועק) לעזאזאל…

פלוטניק: פול אס.

גבר 3: (זורק את קלפיו בכעס) אחח…

המפקד: קרה.

(אוסף את הכסף)

פלוטניק: מה זה? (לגבר 3) אדם מאושר.

(אלישבע נכנסת בידה מגש ועליו שלושה ספלים)

אלישבע: שתיה חמה…

(היא מגישה תה לשמואל, קפה לפלוטניק ולמפקד)

אלישבע: אני מכינה סלט וביצים, מי רוצה?

גבר 3: חביתה.

פלוטניק: עין משני ביצים, אבל שלא שהצהוב לא יהיה הפוך.

המפקד: בשבילי חביתה.

אלישבע: (לשמואל) נשאר לך עוד כסף?

המפקד: מי מחלק?

גבר 3: אני.

(מחלק)

אלישבע: (לשמואל) אני עושה לך מקושקשת כמו שאתה אוהב כן?

(לכולם) אפשר לשים בצל בסלט?

השלושה: (יחד) כן. אפשר. תשימי.

(אלישבע יוצאת. נשמע צלצול בדלת)

פלוטניק: מי זה יכול להיות?

המפקד: תפתח.

(פלוטניק יוצא. נשמע קול פתיחת דלת וסגירתה. נכנסת ויוי. פלוטניק חוזר אחריה. ויוי סוקרת את החדר, את האנשים)

המפקד: תכירו, השכנה מלמעלה.

ויוי: ויוי.

שמואל: נעים מאד שמואל.

פלוטניק: פלוטניק.

גבר 3: גבר 3.

ׁ(שהייה קצרה)

המפקד: שמואל, לך תעזור רגע לאשה שלך במטבח.

(שמואל יוצא)

ויוי: (מתיישבת) זה בקשר לבעלי.

(שהייה קצרה)

המפקד: הגברת דברה איתי. היא מבקשת את העזרה שלנו. אני אמרתי לה שעוד מהצבא יש לנו ניסיון.

(שהייה קצרה)

פלוטניק: איפה הוא הבעל?

ויוי: אצל אבא שלו קומה למעלה.

המפקד: איכפת לכם לקפוץ ולהביא אותו.

(גבר 3 ופלוטניק יוצאים. אלישבע נכנסת עם מגש ועליו צלחות, ביצים וסלט)

אלישבע: האוכל מוכן.

(שמואל נכנס, מביט סביב. גם אלישבע מופתעת  מן השינוי בנוף האנושי)

להוסיף עוד צלחת?

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20