Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 12 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונת ביניים- מפרשים את אלישבע

 

(המסך נפתח  נגלים דר’ עיני ודר’ דלתותקין כשגבם אל הקהל, מתוכחים עם המנחה)

המנחה: הופלה. מי פתח מסך? תקלה קטנה.

דר’ דלתותקין: (פונה לאחור ומבחין באלישבע) הו-הא!

ד’ עיני: מה אתה נבהל?

דר’ דלתותקין:  הפתיעו אותנו.

המנחה: לא לא לא לא, תיכף נמשיך בהצגה.

דר’ עיני: (לדלתותקין) קצת יכולת אלתור לא תזיק לך.

המנחה: אם רק תואילו לצאת…

(המנחה מושך את ד’ר דלתותקין בזרועו  בכוונה להוציא אותו)

דר’ עיני: (לאלישבע) אפשר לעזור?

המנחה:  רגע רגע.  הגברת הזאת בכלל לא…

אלישבע: אני מחפשת את שמואל.

(שהייה קצרה)

דר’ עיני: (נדהם, לדר’ דלתותקין) מה זה, טקסט פוסט סטרוקטורליסטי?

דר’ לתותקין: במושגים שלי על הרמנויטיקה, יש כאן רפרור…

המנחה: סליחה, אבל זה לא טקסט.

דר’ עיני: אני מסכים איתך- זה לא טקסט.

דר’ דלתותקין: טקסט זה לא.

המנחה: סליחה. אני מבקש סליחה…

דר’ עיני: אין סליחה.  (לד’ דלתותקין) היא מחפשת את שמואל.

דר דלתותקין: מי זה שמואל?

אלישבע: שמואל בעלי, הוא משחק…

דר עיני: (משתיק אותה) ששש… (לדר’ דלתותקין) לא מעניין מי זה שמואל.

דר’ דלתותקין: לא אמרתי שמעניין מי זה שמואל.

דר’ עיני: מעניין את הסבתא שלי מי זה שמואל?

דר’ דלתותקין: לא.

דר’ עיני: אותך מעניין למה היא מחפשת את שמואל?

דר’ דלתותקין: למה שיעניין אותי יוסף,  למה היא מחפשת את שמואל?

המנחה: יוסף…

דר’ עיני: אותי מעניינת הפתולוגיה האינטרטכסוטאלית  של פואטיקה אנורקסית שנפרשת במטריצה קוואזי פואטית שמתיימרת לבטא את הזעקה הנשית האולטימטיבית: איפה שמואל!

המנחה: (לאלישבע) את רואה מה עשית?!

דר’ עיני: סליחה, שחקן בתיאטרון רוסי למשל, יגיד שורה כזאת: אני מחפשת את שמואל?

דר’ דלתותקקין: אין אה ראשן טיאתר, נוור. (In a Rushien theatre, never)

המנחה: אבל הגברת הזאת בכלל לא בהצגה.

דר’ דלתותקין: (למנחה) רגע. רגע. אנחנו כאן בשביל לדבר לא? מנסים  לפתח תיזה. קצת סבלנות.

דר’ עיני: (למנחה, עם דר’ דלתותקין) תן לי לגמור, כן, אני לא הפרעתי לך. הזמנת אותי לשבת בשקט אז אני יכול ללכת הביתה.

(המנחה זז הצידה ביאוש)

דר’ עיני:  (לקהל) טו בי אור נוט טו בי,  אה קינגדום פור אה הורס, ו- אני מחפשת את שמואל ?!

אלישבע: (שבינתיים נכנסה לתוך הבמה, קוראת) שמואל!

דר עיני:  במקום שאורפאוס יצעק אוירידיקה איזה גברת צועקת שמואל.

אלישבע: שמואל!

דר דלתותקין: (בחיוך אירוני) אתה רומז למושג השאול במיתוס היווני?

דר עיני: דלתותקין… (מרים את ידו, משתעל, מעביר אותה מעל לראשו) המוות רוכב על סוס בשמים. (למנחה) הבמה שלך.

דר’ דלתותקין: (למנחה) ראה, הפרשנות הרי נכנסת ברווח שבין השפה למשמעות. נראה לך שאני עם הכרס שלי יכול להכנס כאן?  …צריך להרחיב.

(יוצא)

המנחה:   (לקהל) מבוכונת קלה. אבל אין ברירה, צריך להמשיך.

אלישבע:   (למנחה) איפה בעלי?

המנחה: איפה את?

אלישבע: מה זאת אומרת איפה אני? אני כאן.

המנחה: לא לא, אשה פרימיטיבית, את שם.

(מצביע לעבר הכסא הריק שלה באולם)

אלישבע: מה זאת אומרת אני שם?

המנחה: זאת אומרת שאם את כאן את מבלבלת הכל, הבנת?

אלישבע: אף מלה.

המנחה: לפעמים צריך מרחוק, הבנת?

אלישבע: אף מלה.

המנחה: חבל. אבל את תביני. ובדרך הקשה. מפני שמה שמשם שמחה, כאן סיוט. את לא רוצה לחזור למקום?

אלישבע: אני רוצה את בעלי.

המנחה: (לקהל) אני מזמין שוב את כוכבי תיאטרון החאן כדי לאשרר לנו את ריקוד השמחה.

(נכנסים השחקנים ומבצעים פעם נוספת את ריקוד השמחה.    אלישבע מסתבכת ביניהם עד שבסופו של הריקוד, כשהשחקנים          יוצאים היא כורעת על הבמה, מגוננת על ראשה בידיה. מאחוריה      נכנס שמואל. היא ממהרת אליו, מסך עובר, שמואל נעלם במקומו      ניצב אושר, היא מתרחקת ממנו, מסך עובר, במקומו של אושר    מופיעה ויויי. מכאן מתחילה מסכת תעתועים שבה משתתפות כל          דמויות המחזה. זהו מן מחול- סיוט של חילופי דמויות ומצבים,          שבסופו מוצאת עצמה אלישבע מול המנחה, כשמאחוריה  שוב   כורעת על הבמה)

אלישבע: (למנחה) איפה בעלי?

(המנחה מצביע לכיוון הקלפנים, היא פונה לאחור. המנחה יוצא)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20