Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אושר – טקסט המחזה – Page 10 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


תמונה 5- הנער

 

(האבא יושב על כסא גלגלים, כמעט משותק, לבוש בפיג’מה. אושר ניצב לידו)

אושר: אני לוקח אותך. צריך שרופא יטפל בך, לא איזה ילד שאף אחד לא יודע מאיפה הוא בא ומה הוא עושה כאן.

(שהייה)

אתה מבין מה אני אומר לך?

תן לי סימן.

(שהייה)

(הנער נכנס מעומק הבמה, בידו כוס מיץ)

הנער: (בשמחה) אושר…

אושר: אני לוקח אותו.

(משקה את האבא מן הכוס)

(שהייה קצרה. האבא סיים לשתות את המיץ)

הנער: (לאושר) אתה יודע שהוא לא מסכים ללכת. (לאבא) היה טעים? (שהייה קצרה) לבריאות. (לאושר) אל תעשה את זה. (יוצא לשמאל)

אושר: (לאבא) איך הוא יודע שאתה לא מסכים ללכת? אה, ילד, בוא הנה רגע.

(הנער נכנס מן העומק, מגבת בידיו)

הנער: אנחנו בדיוק הולכים להתרחץ.

אושר: איך אתה…

הנער: הוא אמר לי.

אושר: הוא מדבר?

הנער: מדבר?

אושר: מדבר.

הנער: במילים?

אושר: במילים.

הנער: לא.

אושר: במילים לא?

הנער: לא.

אושר:  בתנועות?

הנער: הוא משותק.

אושר: אז איך הוא אמר? אמרת שהוא אמר. איך הוא אמר? בקיצור, סתם דיבורים.

(הנער פונה להפשיט את האבא)

אושר: טוב, אני מוכרח לזוז. נדבר אחר כך.

הנער: אתה פוחד לראות אותו בלי בגדים?

אושר: מה יש לי לפחד לראות אותו בלי בגדים?

הנער: למה אתה הולך?

אושר: אני עסוק. אני מאד עסוק. יש לי המון עבודה. למה אני הולך.

הנער: (לאבא) מה?

אושר: מה?

הנער: (לאושר) הוא דואג למה הוא לא רואה את האשה שלך בזמן האחרון.

אושר: למה הוא לא רואה אותה? היא לא רוצה להעיק עליו, בגלל זה היא לא יורדת. היא מסרה לו דרישת שלום. היא תרד.

הנער:  (לאבא) מה זה?

אושר: מה?

הנער: (מקשיב, קרוב לראשו של האבא. לאושר) אתה זוכר את השיר ששרתם כשהוא חפף לך את הראש?

אושר: איזה שיר כשהוא חפף לי את הראש?

(הנער מצמיד את ראשו לראשו של האבא ומקשיב)

מה אתה מקשקש?

הנער: (מתחיל לשיר שיר ילדים לפי המנגינה שהמנחה וויוי שרו בסוף הפרולוג הראשון)

דודה מינדלין

קנתה פעמון

לאושר

והפעמון

של אושר

עשה דינג דינג דונג

וגלין גלין

(אושר כורע על ברכיו)

 

 

דודה בבה

קנתה  כבשה

לחיימה

ואז הכבשה

של חיימה

עשתה

מה מה מה

ובה בה

 

(אושר מתקרב לאבא ומחזיק בכפות ידיו)

 

דודה חיה

קנתה חמור

לאושר

ואז החמור

של אושר

עשה

חור חור חור

ואי-יה

 

אושר: אבא… אבא…(קם, חסר שקט. לאבא) כשחזרנו מבית הכנסת אחרי הבר מצווה שלי, אתה זוכר? רציתי לתת לך יד, ואתה אמרת: לא, עכשיו אתה כבר גדול. ופתאום, בבת אחת… הייתי לבד. לא רציתי להיות גדול. רציתי את היד שלך. ועכשיו שוב…

(כמעט בבכי)

אבא… אבא…

הנער:  עוד מעט אנחנו נוסעים.

אושר: לאן אתם נוסעים? (שהייה קצרה) מי אתה?

הנער: לפני שהוא נפל הוא אמר לך משהו?

אושר: כן.

הנער: הוא אמר: תפתח את הדלת?

אושר: כן.

הנער: הדלת נפתחה?

אושר: כן.

הנער: תשאיר אותה פתוחה.

אושר: לא הבנתי.

(שהייה קצרה)

הנער: אולי עכשיו נרחץ אותו ביחד? תוריד לו את הפיז’מה.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20