Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 9 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 8

מוסיקה: הפרק הראשון של רבעיית המיתרים “המוות והעלמה” מאת פרנץ שוברט. אמא נכנסת עם המחזר במן ריקוד.

ויצמן הילד וויצמן צופים בריקוד. ויצמן הילד מתחבא מאחורי המיטה.

ההאמא נעה בין משיכה לדחייה, רוך ואלימות, תשוקה ופחד.

במהלך הריקוד המחזר מתחלף עם מחזר 2. אח”כ היא רוקדת עם שניהם במקביל.

מחזר 3 נכנס. הוא רוקד עם האמא, ואז כל השלושה מקיפים אותה, כמן דרקון בעל שלושה ראשים.

אמא יוצאת.

שלושת המחזרים מביטים אחריה. ויצמן נעתק ממקומו שליד הקיר ומביט בהם. הם פונים אליו. הוא נרתע. הם מתקרבים אליו. ויצמן נמלט לאולם, ומתיישב במקומו. המסך יורד, כאשר שלושת המחזרים לפני המסך הם מסירים את כובעיהם ואת משקפי השמש שלהם. הם חוזרים להיות השחקנים יהויכין ניר ואריה)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23