Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 7 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 6

(מוסיקה. ניר משתיק את ויצמן ומסב את תשומת לבו אל המיטה. יהויכין יוצא. התאורה משתנה. שעת ערב. גם ניר יוצא. ויצמן נצמד אל הקיר האחורי, ליד החלון, צופה במתרחש. ויצמן הילד שולף מן המיטה את הבקבוק שהביא לו אבא. הבקבוק מתחיל לרטוט. הרטט עובר לגופו של הילד. הוא מכסה את הבקבוק בשמיכה. גם השמיכה רוטטת. ויצמן הילד נמלט מהמיטה. מתחת לשמיכה יוצא השד, ניצב על המיטה)

ויצמן הילד: מי אתה?

השד: אני אני.

ויצמן הילד: אתה אתה?

השד: אתה יכול להרים אותי?

ויצמן הילד: מה?

השד: אני יכול להרים אותך.

ויצמן הילד: גם אני יכול להרים אותך.

השד: אתה לא יכול.

ויצמן הילד: אני כן יכול.

(ויצמן הילד מתקרב אל השד, ומרים אותו)

השד: אתה חזק.

ויצמן הילד: אני חזק.

(הם מתחילים במן ריקוד משחק, שבסופו הם חבוקים)

ויצמן הילד: אתה אתה?

השד: אני אני.

ויצמן הילד: אתה אתה?

השד: (משתחררים מהחיבוק) אני אני. אני תמיד אהיה אני. גם כשאתה לא תהיה אתה. אפילו כשאבא שלך לא יהיה, אני אהיה.

ויצמן הילד: אבא שלי לא יהיה? אני לא אהיה?

השד: (השד חוזר לאט למיטה. ויצמן הילד הולך בעקבותיו ) כשאתה הולך בבקר לגן, הבית עוזב אותך, לא? כשאתה חוזר הביתה, עוזב אותך הגן. כשאתה מדבר זה הקול, הקול שנעלם בדממה, הגשם נפרד מן הענן, העלה נושר מהעץ, השמש שוקעת, הירח עולה, הפרח נובל, אתה גדל, אפילו דמעות מתייבשות.

ויצמן הילד: (מתיישב על הרצפה) אני לא מבין.

השד: הכל זז. קוראים לזה זמן.

ויצמן הילד: אל תלך.

השד: אני בבקבוק.

ויצמן הילד: אתה ישן שם?

השד: אני מתעורר בקלות.

(השד מתכסה בשמיכה, ונעלם. ויצמן הילד מנסה לעצור אותו אבל רק הבקבוק נותר בידו. הוא מתיישב במרכז החדר, ולוחש לבקבוק)

ויצמן הילד: אבל אני לא אהיה?

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23