Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 6 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 5

ויצמן: (מן האולם, מתקרב לבמה, מסתיר את מבוכתו בחיוך). סליחה…

(אבא חדל להכות, אמא מתייפחת בבכי)

אבא: לעזאזל!

ויצמן: סליחה, רגע, מה אתם עושים? לא עושים דבר כזה. אבא שלי לא הרים יד על אמא שלי. (עולה לבמה) סליחה שאני…, איפה הבחור הארוך?

(ניר ויהויכין נכנסים לבמה. ויצמן פונה לניר)

סליחה, אמרת חיי ויצמן. מכירים אותי כאן, זה לא נעים לי.

(מחזיר את בקבוק החרס לניר. לוקח את העניבה מידו של האבא)

העניבה הזאת… איפה מצאתם דבר כזה?

אבא: במקלחת.

ויצמן: (מתרגז) תפסיק. אני לא משחק אתך את המשחקים האלה.

יהויכין: מר ויצמן, אתה הלכת, השארת לנו את הבמה. ההצגה כמו שאומרים, חייבת להמשך.

ויצמן: להמשך כן, אבל…

ניר: מצד שני, אולי אנחנו בכל זאת חושפים כאן איזו אמת לא מודעת?! אולי זו המציאות שהדחקת?

ויצמן: איזה מציאות הדחקתי?! אבא שלי לא הכה את אמא שלי.

אמא: (בבכי של זעם) איך אתה יודע?!

ויצמן: (נבוך מפרץ הרגשות של השחקנית) מה זה איך אני יודע?!

אמא: על הבגידות שלו ידעת?!

ויצמן: איזה בגידות שלו?!

אמא: לא ידעת!

ויצמן: גברת, אבא שלי לא בגד.

אמא: איך אתה יכול להגיד דבר כזה?! n>

ויצמן: אני יכול, ואני אומר! (שהייה קצרה) איזה בגידות שלו?! הרי כרגע הוא האשים אותך בבגידה. אתם הרי לא יודעים מימינכם ומשמאלכם. אפילו מבחינת העלילה…

(ויצמן יורד לאולם. אבא בעקבותיו, לוחש באזנו)

אבא: היא ממשיכה את השקרים שלה. ראית עכשיו שהיא ממשיכה את השקרים שלה, כן או לא?

ויצמן: ששש, תסלח לי… אתה, בתור דמות, בגדת בה?!

אבא: (זועק) שקר!!!

(ויצמן חוזר לבמה. אבא בעקבותיו)

ויצמן: (לאמא) את בגדת בו?

אמא: (זועקת) שקר!!!

ויצמן: שניכם משקרים!

אמא: בוביק, אני לא משקרת. (לאבא) שלא תעיז להגיד לפני הילד שאני משקרת,

אבא: (עולה על דבריה) את משקרת ומשקרת ומשקרת. ואת מלכלכת את הנשמה של הילד עם השקרים שלך.

אמא: (עולה על דבריו) מנוול שכמוך. בן אדם סוג בית. טפו…. (יורקת עליו. הוא מחזיר לה יריקה. יורקת עליו שוב) ראית איך הוא ירק עלי?!

אבא: (עולה על דבריה) אני ישבתי במדבר חצי שנה, שרפתי את הנשמה ואת הגוף שלי בשבילכם, ואת נשארת בעיר בתוך הלוקסוס, ושכבת עם כל דרק שפגשת ברחוב.

אמא: אל תשקר ואל תרים עלי את הקול, שמעת?!

אבא: (חוטף את העניבה מידו של ויצמן) של מי העניבה הזאת, זונה?!

ויצמן: די, די, די.

אבא: (לויצמן) אני מוצא עניבה במקלחת…

ויצמן: (במקביל) כן, כן, אבל חבל על הגרון.

אבא: …והיא אומרת לי אל תרים עלי את הקול.

אמא: (לויצמן) סבתא שנאה אותו. למה סבתא שנאה אותו?! הרי הוא עשה דברים לפני החתונה, שאני לא מדברת עליהם עד היום. למה סבתא אמרה לי, אל תכנסי איתו מתחת לחופה?! אתה לא יודע שום דבר. לא ספרתי לך. התביישתי לספר לך.

(יוצאת בוכה. שקט. אבא מנשק אותו על מצחו. ויצמן נרתע)

אבא: אני משאיר לך את הבקבוק.

ויצמן: איזה בקבוק?

(לוקח את הבקבוק מידו של ניר ומניח אותו בידיו של ויצמן)

אבא: תשמור עליו.

(אבא יוצא)

ויצמן: (לניר) מה הוא רוצה?

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23