Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 4 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי

תמונה 3

ויצמן: (פונה לרדת מהבמה. לניר) אני חוזר למקום שלי, כן?

יהויכין: רגע, מה בוער, ספר לנו עוד משהו.

ויצמן: ברצון. כמו מה?

אודי: מר ויצמן, אתה נשוי?

ויצמן: נשוי.

אודי: ספר לנו איך הכרת את אשתך.

יהויכין: או!

ויצמן: לא, לא. את אשתי לא.

יהויכין: חבל

ניר: איפה ראית אותה בפעם הראשונה?

(שהייה קצרה)

ויצמן: בדירה ממול. ראיתי אותה נשענת על אדן החלון. גמרתי את השרות הצבאי, וגרתי בדירת חדר שכורה. היא גרה מולי.

אודי: לבד?

ויצמן: היה שם מישהו, אבל אני ראיתי מידי פעם רק את הצללית שלו.

אודי: אז התאהבת בה מרחוק?

ויצמן: (בחיוך נבוך) לא כל כך מרחוק. הייתה לי איפשהו משקפת ישנה, שאמא שלי הייתה לוקחת לקונצרטים. הפכתי את הבית, ומצאתי אותה…

יהויכין: אל תהיה כל כך נבוך. הרי הפרטים הקטנים האלה הם המעניינים. איך בחור מכיר בחורה. איך הוא מתאהב בה…

ויצמן: כן…

(נראה שהוא במצוקה, מתחיל לחזור למקומו באולם)

אני בכל זאת אחזור לשבת עכשיו, אולי עוד אנשים רוצים… .

ניר: חכה רגע.

ויצמן: לא לא, די. אני כבר מאד נהניתי. אבל על אשתי, את זה לא הייתי רוצה… תודה רבה.

(חוזר למקומו באולם. בקבוק החרס עדיין בידיו)

ניר: (החוצה) תוריד את המסך!

(המסך יורד. יהויכין וניר נשארים לפני המסך. לויצמן)

יהויכין: אתה לא יכול לעזוב אותנו ככה בלי גיבור.

ויצמן: (ממקומו באולם. צוחק) גיבור… תודה רבה.

יהויכין: ספר לנו עוד משהו.

ויצמן: תודה רבה.

ניר: (לקהל) האמת, היינו במבוכה. בנינו עליו את כל הערב, והוא ברח לנו ישר בהתחלה. (לויצמן) אכפת לך שנמשיך בלעדיך?

ויצמן: בבקשה, בבקשה.

ניר: עוררת בנו סקרנות. הדמיון מתחיל לעבוד.

ויצמן: בשמחה.

ניר: אם פה ושם לא נדייק, מותר לך להתערב.

ויצמן: אני סומך עליכם.

(קם, ולוחץ את ידי יהויכין וניר)

בהצלחה.

יהויכין וניר: תודה רבה.

(ויצמן מתיישב על כסאו באולם)

ויצמן: תודה רבה לכם.

ניר: (לקהל) המשכנו. “חיי ויצמן!”

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23