Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 21 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


 

תמונה 20

מוסיקה – וריאציות על מחול המוות של סן-סאנס.

– ויצמן הצעיר יוצא מתוך המיטה, כמו מתעורר. מבחין בויצמן, קם, לוקח מויצמן את בקבוק הוודקה, וממהר לצאת.

– שלושת הבעלים נכנסים עם האהובה. הם מובילים אותה מירכתי במה החוצה אל שמאל במה. ויצמן הצעיר נכנס אחריהם, ויוצא בעקבותיהם.

– האמא נכנסת. משכיבה את ויצמן על המיטה. היא מחבקת אותו. האבא נכנס. הוא מביא לויצמן את הכד הגדול. הוא מכוון את ידיו של ויצמן האוחזות בכד אל מרכז המיטה. אבא ואמא יוצאים.

– השד יוצא מתוך המיטה, ויצמן מתרחק מן המיטה. השד מביט סביב, לוקח מויצמן את הכד, ויוצא אל מאחורי המראה.

– בעל 3 נכנס. מחפש סביב. יוצא.

– השד חוזר, מחזיר לויצמן את הכד. יוצא.

– שלושת הבעלים נכנסים. ויצמן מחביא את הכד מאחורי גבו. הבעלים מתפרסים על הבמה, כמו במארב.

– ויצמן הצעיר נכנס. לוקח מויצמן את הכד. פונה לאחור ומבחים בבעלים. שלושת הבעלים תופסים אותו, וגוררים אותו החוצה.

– השד בא מולם, חוטף את הכד, ומחזיר אותו לויצמן. יואב מוציא את המיטה. השד מביא את המראה אל מול הפתח האחורי. הבעל ובעל 2 נכנסים, פנסי תיאטרון חזקים בידיהם, הם מסנוורים את ויצמן. שנופל על הריצפה, וזוחל הצידה, נמלט מקרני האור החזקים.

– מראה במרכז הבמה. השד עוזר לויצמןלקום על רגליו. לוקח ממנו את הכד.

– האהובה מופיעה מאחורי המראה. ויצמן מתקרב אליה. היא נעלמת. הוא מזיז את המראה. המראה נסוגה אחורה.

– מאחוריה מתגלית מראה נוספת. מאחורי המראה מופיעה האהובה. ויצמן מתקרב אליה. היא נעלמת. הוא מזיז את המראה. המראה נסוגה אחורה.

– מאחוריה מתגלית מראה נוספת. מאחורי המראה מופיעה האהובה. ויצמן מתקרב אליה. היא נעלמת.

– ויצמן מסובב ומזיז את המראה. מאחורי המראה מופיעה האהובה. ויצמן סובב סביבה, מן הצד נכנס ויצמן הצעיר. האהובה וויצמן נעלמים. ויצמן יוצא מצדה השני של המראה. ויצמן הצעיר ניצב מאחורי המראה, נעלם.

– ויצמן הצעיר מופיע מאחורי המראה. ויצמן מתקרב אליו. הוא נעלם.

– ויצמן מסיט את המראה. מאחוריה מופיע בעל 3. בעל 3 המתקדם עם המראה, כמו מאיים לדרוס את ויצמן. ויצמן נסוג, נופל לארץ. בעל 3 נעלם.

– המראות נעות. ויצמן מסתובב בין שתיהן.

– במראה הקדמית מופיע ויצמן הצעיר. ויצמן מתקרב אליו. ויצמן מזיז את המראה. ויצמן הצעיר נע עם המראה, מאחוריה. אח”כ נעלם.

– המראה מוזזת, חושפת את ויצמן הצעיר והאהובה, אוחזים יד ביד .

– המראות מועברות אחורה. עומדות אחת לצד השניה, עם רווח ביניהן. האהובה מובילה את ויצמן הצעיר אל מאחורי המראה השמאלית. ויצמן הצעיר מושיט יד לויצמן, ומושך אותו אחריו. הם עוברים מאחורי המראה.

– במקביל האמא, כעת זקנה, מובלת על כסא גלגלים בידי יהויכין לאורך ירכתי הבמה.

– מהמראה השמאלית יוצאת האהובה, כשהיא מובילה את ויצמן. הם עוברים מאחורי המראה הימנית.

– מהמראה הימנית יוצא השד, כשהוא מוביל את ויצמן.

– אריה מכניס את שולחן האוכל מהתמונה הקודמת, מכוסה מפה שחורה, עירום מכלים. השד מוביל את ויצמן אל ירכתי הבמה.

– המראות מתקרבות אחת לשניה. השד מוביל את ויצמן אל מאחוריהן. המראות נצמדות.

(הערה: תמונה זו מדמה את המסע לשאול. ויצמן הצעיר, האהובה והשד, מובילים את ויצמן אל התמונה הבאה. אפשר לשנות את פרטיה, אולם צריך שיהיו בה מסתורין ותעתוע, כמו בכל מסע אל עולם מאיים ולא נודע)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23