Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 16 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


 

תמונה 15

(נכנס הבעל, עם בקבוק יין מוזהב)

הבעל: היין!

(עובר מאחורי המראה, מצידה השני יוצא בעל 2. לבוש בדיוק כמו הקודם. בידו בקבוק יין מוזהב)

בעל 2: אתה שותה אני מקווה.

ויצמן הצעיר: (לקהל) הופלה.

בעל 2: גם יין מפיג את הדממה.

(מוזג לכוסיות מן הבקבוק המוזהב. מן הבקבוק יוצאים מים, אולם בכל כוסית הם הופכים ליין בצבע אחר. מרים כוסית. לאהובה)

לחיי הנסיעה שלך.

ויצמן הצעיר: (נדהם) איזו נסיעה?

בעל 2: היא נוסעת. אשתי. (לאהובה) לא סיפרת לו?

ויצמן הצעיר: מתי?

בעל 2: בבקר. מחר בבקר.

האהובה: (כמעט בתחינה) הייתי יכולה להשאר עוד יום יומיים.

בעל 2: בבקר. מחר בבקר.

ויצמן הצעיר: לכמה זמן?

בעל 2: הוא שואל לכמה זמן. הא!

(חושך)

ויצמן הצעיר: חושך.

האהובה: קצר. אני ארים את הפקק.

(יוצאת בחושך. בעל 2 מדליק מצת, פניו קרובות לפני ויצמן הצעיר, ופני שניהם מוארות באור המצת)

בעל 2: אז איך היה?

ויצמן הצעיר: איך היה מה?

בעל 2: איך היה מה? איך היה המרק?

ויצמן הצעיר: איזה מרק?! על מה אתה…?

בעל 2: אתה לא יודע על מה אני? אני יודע על מה אתה!

(נושף על המצית. חושך. האור עולה. בעל 2 ניצב מאחורי השלחן)

אור.

האהובה: (חוזרת) התבשיל יהיה מוכן בעוד רגע.

בעל 2: הנה נרתיק הטבק שלי.

(מתכופף אל מתחת לשולחן)

האהובה: (בחשאי) אתה מכיר את האגדה על אורפאוס?

ויצמן הצעיר: אורפאוס?

האהובה: הוא יורד לשאול להציל את אהובתו.

(הבעל הראשון יוצא מתחת לשולחן בנהמת כלב. הוא נעמד, ומניח את נרתיק הטבק בכיסו)

הבעל: למה הוא מפנה את מבטו לאחור?

ויצמן הצעיר: מה?

הבעל: אל השאול, מסכים שהיא תלך בעקבותיו ותחזור לחיים, בתנאי שלאורך כל הדרך אורפאוס לא יפנה את מבטו לאחור. למה אתה חושב הוא מפנה את מבטו לאחור?

ויצמן הצעיר: אה…

האהובה: קרבר מותק, התבשיל מוכן.

הבעל: הוא מהסס. זה כל הספור. הוא מהסס.

האהובה: התבשיל נשרף.

הבעל: התבשיל נשרף.

(הבעל יוצא. ויצמן הצעיר מסתובב לצאת)

האהובה: תציל אותי.

(היא נגשת לויצמן הצעיר. מחבקת אותו. הם מתנשקים. היא מובילה אותו אל הפתח האחורי. השד עובר, מנסה להזהיר את ויצמן הצעיר. ויצמן הצעיר מתעלם. האהובה מושכת את ויצמן הצעיר החוצה, לפתע הוא צועק מכאב, ותופס את ידו. נראה כי מישהו בחוץ נשך אותה. נביחה. ויצמן הצעיר משתחרר, נסוג בבהלה, וחוזר לחדר)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23