Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 60

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 62

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 63

Warning: fopen(/home/kolisot3/public_html/michaelgurevitch.co.il/wp-content/uploads/wp-file-manager-pro/fm_backup/index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 67

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 68

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/customer/www/michaelgurevitch.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-file-manager/file_folder_manager.php on line 69
אהובת הדרקון – טקסט המחזה – Page 14 – מיכאל גורביץ'
מחזאי ובמאי


 

תמונה 13

(אריה, יהויכין, יואב וויצמן על הבמה. המיטה נשארה כמקודם. בקבוק הוודקה בידו של יהויכין. בידו של ויצמן כוס. שלושת השחקנים מדברים אל ויצמן במקביל. ניר יוצא)

אריה: חיי ויצמן, חיי ויצמן.

יהויכין: (במקביל) כמובן. אתה תראה, כמובן.

יואב: (במקביל) איך לא? איך לא? חבל.

ויצמן: אלה חיי ויצמן? אלה לא חיי ויצמן!

יהויכין: למה אתה קורא חיי ויצמן??

ויצמן: למה אני קורא חיי ויצמן? לחיי ויצמן. החיים שלי הם החיים שלי.

יהויכין: מה הם כוללים?

ויצמן: הם כוללים את מה שכלול בהם.

יהויכין: מה?

ויצמן: מה שחייתי.

יהויכין: למשל…?

ויצמן: למשל שנולדתי, למשל שאמא שלי העירה אותי בשבת בצהריים, למשל שאבא שלי חזר מהצבא, אבל לא…

יהויכין: והמחשבות שאתה חושב, כלולות בחיים שלך?

ויצמן: המחשבות? המחשבות כלולות.

יהויכין: חלומות?

ויצמן: חלומות?

(יהויכין ממלא את כוסו של ויצמן)

יהויכין: כשהיית ילד, וחלמת חלום מפחיד, לא קמת מבוהל, וחשבת עליו במשך היום?

ויצמן: חשבתי.

יהויכין: אז החלום, הייתה לו השפעה על החיים שלך.

ויצמן: היתה.

יהויכין: והיום?

ויצמן: גם.

יהויכין: אז גם חלום כלול בחיים שלך.

ויצמן: נניח…

(ויצמן שותה)

יהויכין: והגעגועים?

ויצמן: הגעגועים?

יהויכין: למה אתה מתגעגע?

ויצמן: למה אני מתגעגע? למה שחסר לי.

יהויכין: מה חסר לך? (ליואב ואריה) תכניסו את המראה.

ויצמן: איזו מראה?

(יואב ואריה יוצאים. שהייה קצרה)

יהויכין: (בחשאיות) מישהו עוקב אחריך.

ויצמן: מה?

יהויכין: לא שמת לב?

ויצמן: למה?

יהויכין: מישהו עוקב אחריך.

ויצמן: (מבוהל מעט) מי עוקב אחרי?

יהויכין: תיכף תראה אותו.

ויצמן: מי עוקב אחרי?

יהויכין: מי שחסר לך… אור!

(הבמה מאפילה. מכניסים מראה)

תביט במראה.

(ויצמן נגש למראה)

מה אתה רואה?

ויצמן: מה אני רואה? (מסדר את שערו) את עצמי אני רואה.

יהויכין: (בשקט) תפנה גב למראה. תעמיד פנים שאתה מביט בקהל.

(ויצמן מפנה גב למראה)

עכשיו, לאט, תפנה את מבטך לאחור. לאט, שלא יתחמק.

(ויצמן מפנה את מבטו. מוסיקה. עכשיו משתקפת בה דמותו של ויצמן הצעיר)

אתה רואה אותו? הוא אחריך. זה שחסר לך.

זה שהולך בדרך שלא הלכת בה כי לא היה לך אומץ, בעקבות רעיונות שזנחת כי לא היה לך כוח, בעקבות אהבה שלא אהבת כי לא העזת. בדרך הזאת הוא עדיין הולך, זה שחסר לך, זה שהודית לפני רגע שהוא חלק מחייך.

(דמותו של ויצמן הצעיר נעלמת. המוסיקה מפסיקה. ויצמן מתקרב למראה)

ויצמן: איפה הוא?

יהויכין: אפשר לראות אותו רק כשמביטים אחורה.

(ויצמן מביט אחורה. אחר כך סובב סביב המראה, מבקש לגלות את העומד אחריה)

יהויכין: אתה מחפש במקום הלא נכון.

ויצמן: איפה הוא?

יהויכין: במראה.

(ויצמן , שב ומחפש במראה)

ויצמן: יש כאן איזה טריק…

יהויכין: זה לא טריק. (מרכיב את משקפי השמש של בעל 2) זה תיאטרון.

(מוסיקה)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23