מחזאי ובמאי

הלילה ה-12

החולה המדומה

מקבת

דבר מצחיק קרה

הכבש הששה עשר

קרום

שידוכים