מחזאי ובמאי

מילה של אהבה

מלחמה על הבית

החיים הם חלום

צל חולף

בגדי המלך

חיל פרשים אנו

הקמצן

אושר

המצליחים

אותלו

אהובת הדרקון