מחזאי ובמאי

איכות ההקלטה ירדה עם השנים, והיא מובאת כאן בשל ערכה הארכיוני