מחזאי ובמאי

מדור זה מתייחס רק להצגות שבוימו על ידי מיכאל גורביץ’ ונכתבו על ידי אחרים. מחזות שכתב וביים אפשר למצוא במדור “מחזות מקוריים“.