מחזאי ובמאי
| תמונות | טקסט | וידאו
יוצרים
מאת : מוטי בהרב
בימוי : מיכאל גורביץ
תפאורה ותלבושות : פרידה קלפהולץ
מוסיקה : ישי שפי
שחקנים
מנשה : אורי אברהמי
ג’ורג’י : מוסקו אלקלעי
מירה : מיה אנגלר
יעקב : אליעזר אפלבוים
יגאל : יעקב אשכנזי
מאמן : ראובן גולדווסר
ציונה : רבקה גור
אריה : טוביה גלבר
סוליקה : שושנה דואר
ז’קלין : ענת הרפזי
ג’וני : אליעזר יונג
שבתאי : עמוס לביא
דני : שאול מזרחי
פקח : מישא נתן
צדוק : ניסים עזיקרי
סוזאן : יעל פרל
קובי : מריאנו קבלר
בועז : דן תורן

יוצרים
מאת : מוטי בהרב
בימוי : מיכאל גורביץ
תפאורה ותלבושות : פרידה קלפהולץ
מוסיקה : ישי שפי

שחקנים
מנשה : אורי אברהמי
ג’ורג’י : מוסקו אלקלעי
מירה : מיה אנגלר
יעקב : אליעזר אפלבוים
יגאל : יעקב אשכנזי
מאמן : ראובן גולדווסר
ציונה : רבקה גור
אריה : טוביה גלבר
סוליקה : שושנה דואר
ז’קלין : ענת הרפזי
ג’וני : אליעזר יונג
שבתאי : עמוס לביא
דני : שאול מזרחי
פקח : מישא נתן
צדוק : ניסים עזיקרי
סוזאן : יעל פרל
קובי : מריאנו קבלר
בועז : דן תורן